Lov om Odense Letbane § 9

Denne konsoliderede version af lov om Odense Letbane er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 151 af 18. februar 2015,
som ændret ved lov nr. 686 af 27. maj 2015

§ 9

Forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for Odense Letbane P/S og for Odense Letbane Komplementar ApS.