Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber § 12

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 241 af 27. marts 2006

§ 12

Forhandlingerne skal indledes, når det særlige forhandlingsorgan er nedsat, og kan fortsætte i 6 måneder.

Stk. 2 Parterne kan i fællesskab beslutte at fortsætte forhandlingerne ud over den i stk. 1 nævnte periode i indtil 1 år fra tidspunktet for nedsættelsen af det særlige forhandlingsorgan.