Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1227 af 18. december 2012

§ 1

Fire tillægsaftaler af 20. februar 2012, jf. bilag 1-4 til denne lov, til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskat, samt om bistand i skattesager som ændret senest ved lov nr. 1332 af 19. december 2008 gælder i denne del af riget.

Stk. 2 Tillægsaftalerne træder i kraft og finder anvendelse efter bestemmelserne i deres ikrafttrædelsesbestemmelse.