Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1227 af 18. december 2012

§ 5

§§ 1 og 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland.