Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer § 16

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 192 af 28. februar 2023

§ 16

Tilsagnshaveren skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov skal opfyldes, underrette fonden, hvis betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt.

Stk. 2 Tilsagnshaveren skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov skal opfyldes, på fondens forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt.

Stk. 3 Tilsagnshaveren skal efter anmodning fra fonden udlevere eller indsende regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v. til brug for kontrollen.