Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer § 10

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 192 af 28. februar 2023

§ 10

Bestyrelsen indkalder ansøgninger på baggrund af den godkendte handlingsplan, jf. § 7, og den bevilling, der er fastsat på de årlige bevillingslove.

Stk. 2 Fonden offentliggør i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger de maksimale tilskudssatser, der er gældende for de projekter og aktiviteter, som indkaldelsen vedrører. Fonden offentliggør de kriterier, der indgår i vurderingen af de enkelte ansøgninger om tilskud.

Stk. 3 Bestyrelsen træffer efter indkaldelsen af ansøgninger, jf. stk. 1 og 2, afgørelse om tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter.