Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer § 7

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 192 af 28. februar 2023

§ 7

Bestyrelsen udarbejder hvert år forslag til en 1-årig handlingsplan for konkrete indsatsområder for fonden. Den 1-årige handlingsplan skal medvirke til gennemførelse af fondens strategi og danne grundlag for bestyrelsens indkaldelser, jf. § 10, og prioritering af ansøgninger om tilskud.

Stk. 2 Forslaget til handlingsplan forelægges for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til godkendelse.