Lov om et loft over indtægter fra elproduktion § 14

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 456 af 02. maj 2023

§ 14

Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelser efter loven bortset fra afgørelser efter § 15.