14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1593 af 18. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
Loven finder anvendelse på afsnit II og III i udbudsloven.

•••

Stk. 2 Loven finder ligeledes anvendelse på al elektronisk fakturering ved indgåelse af kontrakter omfattet af bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.

•••

Stk. 3 Loven finder ligeledes anvendelse på al elektronisk fakturering ved indgåelse af kontrakter omfattet af bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter.

•••

Stk. 4 Loven finder ligeledes anvendelse på al elektronisk fakturering ved indgåelse af kontrakter omfattet af bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet, medmindre udbuddet eller opfyldelsen heraf er erklæret hemmelig eller skal ledsages af særlige sikkerhedsforanstaltninger efter lovgivningen og de berørte væsentlige interesser ikke kan sikres ved mindre indgribende foranstaltninger.

•••
profile photo
Profilside