14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud § 1:

Til § 1
Med den forslåede § 1, stk. 1-4, fastsættes, i hvilke tilfælde ordregivende myndigheder, ordregivende enheder og indkøbscentraler skal kunne modtage og behandle elektroniske fakturaer.I medfør af stk. 1 finder loven anvendelse på kontrakter omfattet af afsnit II og III i udbudsloven.Ved bestemmelsens stk. 2 og stk. 3 fastsættes det endvidere, at lo...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.