Lov om Danmarks Statistik § 4a

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Statistik er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 196 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 146 af 28. februar 2018

§ 4a

Officiel offentligt produceret statistik er den del af offentligt produceret alment samfundsbelysende statistik, der efterlever retningslinjer for officiel offentligt produceret statistik, jf. § 4 c.

Stk. 2 Offentlige myndigheder og institutioner, der ønsker, at deres offentligt producerede alment samfundsbelysende statistikker skal indgå i den officielle offentligt producerede statistik, jf. § 4 b, stk. 2, skal anmode Danmarks Statistik om dette.

Stk. 3 Produktion af officiel offentligt produceret statistik skal ske på et uafhængigt grundlag og uafhængigt af tjenstlig, jf. dog stk. 4, eller politisk instruks.

Stk. 4 Lederne af de statistikansvarlige enheder eller ledere med ansvar for statistik i de statistikproducerende myndigheder er fagligt uafhængige og har det faglige ansvar for produktionen af officielle offentligt producerede statistikker.