Lov om Danmarks Statistik § 4b

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Statistik er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 196 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 146 af 28. februar 2018

§ 4b

Danmarks Statistik skal som national statistikmyndighed, jf. § 1, stk. 1, koordinere aktiviteter i forbindelse med udvikling, indsamling, udarbejdelse og formidling af officiel offentligt produceret statistik i henhold til de retningslinjer, der gælder for officiel offentligt produceret statistik.

Stk. 2 Danmarks Statistik udarbejder, vedligeholder og offentliggør en liste over officiel offentligt produceret statistik.

Stk. 3 Al statistik, som i Danmark produceres til EU’s statistiske program, behandles som officiel offentligt produceret statistik.

Stk. 4 Danmarks Statistik vedligeholder en fælles offentlig portal for officiel offentligt produceret statistik, der giver adgang til statistikkerne og deres annoncerede tidspunkt for offentliggørelse.