Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 457 af 08. maj 2013

De kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design
§ 4

Statens Kunstfond kan yde støtte til de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design inden for en beløbsramme fastsat på finansloven. Støtten kan ydes til

  • 1) kunsthåndværkere og designere,

  • 2) præmiering af værker skabt af kunsthåndværkere eller designere,

  • 3) projekter, der fremmer de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design, herunder udgifter til produktion,

  • 4) udstillinger og formidling af nulevende kunsthåndværkeres og designeres værker,

  • 5) internationale aktiviteter og

  • 6) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

Stk. 2 Statens Kunstfond kan indkøbe kunsthåndværk og design med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang.

Stk. 3 Kulturministeren fastsætter nærmere regler for Statens Kunstfonds opgave vedrørende indkøb, fordeling og overdragelse af værker, jf. stk. 2.