Bøger, som nævner Autorisationsloven § 71

Tildeling af autorisation

- Side 126 -

...sit område. Ud over disse grundlæggende betingelser kan der være særlige krav for de enkelte grupper af sundhedspersoner. Læger skal således have aflagt lægeløftet, jf. autorisationslovens § 27, stk. 1, behandlerfarmaceuter og psykologer skal have en supplerende uddannelse, jf. autorisationslovens § 70e, stk. 1, og psykologlovens § 2, stk. 1, nr. 2.

Læs på JurabibliotekSærlige krav til lægers efteruddannelse og betegnelser

- Side 128 -

I forbindelse med kosmetisk behandling gælder der imidlertid særlige regler. Autorisationslovens § 71, stk. 2, indeholder således hjemmel til, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan fastsætte, at bestemte former for kosmetisk behandling eller behandlingsmetoder kun må udføres af personer med særlige

Læs på JurabibliotekSærlige krav i forhold til kosmetisk behandling

- Side 129 -

...område, der rejser særlige problemstillinger i forhold til patientsikkerhed, patientrettigheder og behovet for tilsyn og kontrol. På den baggrund er Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af autorisationslovens §§ 71-72 bemyndiget til at regulere en række forhold i forbindelse med kosmetiske behandlinger, herunder blandt andet til at fastsætte regler om

Læs på JurabibliotekFratagelse af autorisationen på initiativ af Styrelsen for Patientsikkerhed

- Side 140 -

...udøvelse af sit hverv. Autorisationslovens § 7, nr. 1-2, omhandler de situationer, hvor det er sundhedspersonens fysiske tilstand, sygdom eller misbrug m.v., som er årsag til den potentielle fare. Hvis faren skyldes sundhedspersonens forsømmelighed i forbindelse med udøvelse af hvervet, reguleres autorisationsfratagelsen i autorisationslovens § 7, nr. 3.

Læs på Jurabibliotek