Bøger, som nævner Autorisationsloven § 71

Information forud for kosmetiske indgreb

- Side 228 -

...lang række sager kritiseret, at der ikke er givet fyldestgørende information i forbindelse med kosmetiske indgreb. Som noget særligt skal patienter ved en række kosmetiske indgreb have betænkningstid efter at have modtaget information, før de kan give samtykke. 87 87. Se nærmere § 34 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling.

Læs på Jurabibliotek