Bøger, som nævner Autorisationsloven § 71

Bemærk, at § 71 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 71, om det har en betydning.

Skade

- Side 27 -

...afgøres ud fra et kontraktretligt synspunkt. Ofte vil det være privatpraktiserende sundhedspersoner, der foretager den type behandling, og det er ikke indlysende, at de offentlige kasser skal betale erstatning for skade som følge af behandling for brystkorrektioner, fjernelse af tatoveringer el. lign., som ikke har noget som helst helbredende formål.

Læs på Jurabibliotek