Bøger, som nævner Autorisationsloven § 21

Bemærk, at § 21 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 21, om det har en betydning.

Oplysnings- og indberetningspligt

- Side 168 -

...oplysningspligter (retssikkerhedsloven). gælder pligten til at give oplysninger til f.eks. Disciplinærnævnet ikke, hvis der er konkret mistanke om, at sundhedspersonen har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, f.eks. for overtrædelse af autorisationslovens § 21 om journalføringspligt eller § 75 om grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed.

Læs på Jurabibliotek


Pligt til at føre journal

Alle autoriserede sundhedspersoner har pligt til at føre patientjournaler over behandlingen, jf. autorisationslovens § 21 og § 5 i bekendtgørelsen om jour-

Læs på Jurabibliotek