Bøger, som nævner Autorisationsloven § 21

Bemærk, at § 21 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 21, om det har en betydning.

Det informerede samtykke i dansk og international ret

- Side 208 -

Patientens samtykke samt den information, som patienten har fået, skal journalføres, jf. autorisationslovens § 21. 22 22. Se også §§ 17-18 i bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Læs på Jurabibliotek