Bøger, som nævner Autorisationsloven § 21

Bemærk, at § 21 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 21, om det har en betydning.

Journalføring

- Side 130 -

...sammenhæng forstås i overensstemmelse med sundhedslovens § 5, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2. Autoriserede psykologer er ikke omfattet af journalføringsbekendtgørelsen, medmindre andet særligt er fastsat i lovgivningen, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, 2. pkt. Journalføringspligten følger for denne gruppe af psykologlovens § 14, stk. 1. Patientjournaler

Læs på Jurabibliotek