Lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 381 af 26. april 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 26. april 2017

Anlæg af nyt Statens Naturhistoriske Museum
§ 1

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at

  • 1) anlægge et nyt Statens Naturhistoriske Museum i den nordlige del af Botanisk Have i København, primært som bygninger under jorden, jf. kort over museets beliggenhed, bilag 1,

  • 2) renovere, nedrive og opbygge eksisterende bygninger i den nordlige del af Botanisk Have i tilknytning til projektet nævnt i nr. 1 og

  • 3) foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen af de projekter, der er nævnt i nr. 1 og 2.