14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Klientkontovedtægten § 16

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler paragraf 16

§16 Udgifterne ved fremskaffelse af revisorattest eller foretagelse af undersøgelse i de i §§ 12 og 14 nævnte tilfælde afholdes af Advokatsamfundet, såfremt det viser sig, at forholdene hos den, hvis virksomhed har været undersøgt, er og har været i orden. I modsat fald må pågældende selv afholde udgifterne. Dog kan Advokatrådet bestemme, at udgifterne helt eller delvis afholdes af Advokatsamfundet, når omstændighederne taler derfor.

•••
profile photo
Profilside