14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Klientkontovedtægten § 1

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler paragraf 1

§1 Enhver advokat og ethvert advokatselskab, som oppebærer penge for en klients eller tredjemands regning, skal have indrettet bogholderiet således, at det til enhver tid kan vise de enkelte mellemværender samt størrelsen af advokatens henholdsvis selskabets samlede tilsvar af betroede penge (klienttilsvaret).

•••

Stk. 2 Klienttilsvaret efter stk. 1 skal omfatte samtlige de beløb, som advokatselskabet og advokaten som led i advokatvirksomhed oppebærer for tredjemands regning. Beløb til opfyldelse af aftaler om køb og salg af fast ejendom, forretning, fly, skibe o. lign., beløb i forbindelse med formueforvaltning og beløb vedrørende administration af fast ejendom, skal dog ikke henregnes til klienttilsvaret, såfremt sådanne beløb indsættes på særlige konti i et pengeinstitut. Sådanne konti er omfattet af reglerne om nøjagtig registrering, jf. § 8, og oprettes for og i den berettigedes navn.

•••

Stk. 3 Klientbogholderiet skal føres hver arbejdsdag.

•••
profile photo
Profilside