Klientkontovedtægten § 14

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler

§ 14

I de i § 13 nævnte tilfælde og i tilfælde, hvor der fremkommer klage over en af de i § 19 nævnte personer og selskabers virksomhed, eller hvor Advokatrådet i øvrigt finder særlig anledning dertil, kan rådet beslutte ved en af rådet udpeget revisor at undersøge, om den pågældende overholder reglerne om behandlingen af betroede midler.