Udkørende fogedforretning

Definition af udkørende fogedforretning

Hvor fogedforretninger som udgangspunkt afholdes i fogedretten, er det fogedretten, som bestemmer tid og sted for fogedforretningens afholdelse, jf. retsplejelovens § 491, og rekvirenten kan anmode om, at fogedforretninger afholdes som udkørende fogedforretning på rekvisitus' bopæl eller der, hvor rekvisitus driver forretning. Dette gøres eksempelvis, hvis rekvisitus er udeblevet fra et tidligere møde i fogedretten. Ved en sådan udkørende fogedforretning kan der eventuelt på forhånd bestilles låsesmed, således at fogeden får adgang til lokalerne.