Rekvirent

Definition af rekvirent

En rekvirent er den fysiske eller juridiske person, som rekvirerer - altså anmoder om eller ansøger om - at fogedretten fortager en fogedforretning eller tvangsauktion, eller at skifteretten indleder konkursbehandling. Rekvirenten er således den aktive, processøgende part. Modparten, som rekvirenten anmoder om, at fogedforretningen, tvangsauktionen eller konkursbehandlingen foretages mod eller hos, kaldes rekvisitus.