Rekvisitus

Definition af rekvisitus

Rekvisitus er den fysiske eller juridiske person, som en fogedforretning, tvangsauktion eller konkurs retter sig mod. I fogedsager vil rekvisitus således være skyldneren, som rekvirenten forsøger at få tvangsfuldbyrdet sit krav mod.