Tvangsauktion

Definition af tvangsauktion

Ved en tvangsauktion sælges det aktiv tilhørende rekvisitus, som fordringshaver har fået udlæg i, og provenuet fratrukket retsafgift og andre omkostninger anvendes til at dække rekvirentens krav. Hvis der herefter er penge tilovers, tilkommer de rekvisitus. Tvangsauktioner adskiller sig fra almindelige, frivillige auktioner ved, at auktionen gennemføres ved tvang og altså uden rekvisitus' samtykke. Tvangsauktioner over fast ejendom er offentlige, og annonceres på forhånd i Statstidende og forskellige portaler på internettet. De almindelige regler om tvangsauktion findes i retsplejelovens kapitel 49. Reglerne om tvangsauktion over løsøre findes i retsplejelovens kapitel 50, mens reglerne om tvangsauktion over fast ejendom findes i retsplejelovens kapitel 51.