14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 491

Lov om rettens pleje paragraf 491

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§491 Fogedretten fastsætter tid og sted for forretningen og giver meddelelse herom til den, der har fremsat anmodningen om fuldbyrdelse. Har den pågældende ikke pligt til at give møde, jf. § 492, stk. 2, gives sådan meddelelse dog kun, hvis han har anmodet herom.

•••

Stk. 2 Domstolsstyrelsen kan fastsætte regler om afholdelse af fogedforretninger uden for sædvanlig kontortid.

•••

Stk. 3 Fogedretten kan foretage forretninger uden for retskredsen, hvis særlige grunde taler derfor.

•••

Stk. 4 Fogedretten kan lade et vidne overvære forretningen og bistå fogedretten med en eventuel vurdering. Vederlag til vidnet afholdes af statskassen efter regler, der fastsættes af Domstolsstyrelsen. Stævningsmandsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside