Sagsfremstilling

Definition af sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er den del af et processkrift i en civil sag, hvor en part beskriver sagens fakta. Stævninger skal indeholde en udførlig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 348, stk. 2, nr. 4.

Betegnelsen anvendes også om den del af en dom eller kendelse, hvor dommeren redegør for sagens faktiske omstændigheder (også kaldet narratio).