Narratio

Definition af narratio

En lidet brugt betegnelse for den del af en dom eller kendelse i en civil sag, hvor sagens faktiske omstændigheder gennemgås. I almindelighed benyttes i stedet betegnelsen sagsfremstilling.