Risikoens overgang

Definition af risikoens overgang

Inden for obligationsretten betegner risikoens overgang det tidspunkt, hvor realkreditor, f.eks. en køber, ikke længere kan gøre migligholdelsesbeføjelser gældende mod realdebitor, f.eks. en sælger, i tilfælde af salgsgenstandens hændelige undergang eller forringelse. I købeloven overgår risikoen ved salgsgenstandens levering, jf. købelovens § 17.