Hændelig

Definition af hændelig

I obligationsretten anses en hændelig begivenhed for at være en begivenhed, der ikke kan tilregnes nogen af parterne som uagtsom eller forsætlig. Sådanne hændelige begivenheder inkluderer eksempelvis 3.-mands uagtsomme handlinger, tyveri, og vejrforhold.