Tilregne

Definition af at tilregne

Når man i obligationsretten, erstatningsretten og strafferetten taler om, at en handling eller undladelse kan tilregnes nogen, menes der, at den kan tilskrives eller bebrejdes vedkommende, altså at vedkommende er ansvarlig for handlingen eller undladelsen.