Misligholdelsesbeføjelse

Definition af misligholdelsesbeføjelse

De retsvirkninger en kontraktpart kan kræve, såfremt modparten i kontrakten er i misligholdelse, kaldes misligholdelsesbeføjelser.

De almindelige misligholdelsesbeføjelser består af

- naturalopfyldelse
- forholdsmæssigt afslag
- erstatning
- ophævelse

Misligholdelsesbeføjelserne er oprindeligt udviklet i retspraksis og for løsørekøb sidenhen kodificeret i købeloven. Udover de misligholdelsesbeføjelser, som følger af baggrundsretten, kan parterne også aftale misligholdelsesbeføjelser. Vilkår om konventionalbod er et typisk eksempel på en aftalt misligholdelsesbeføjelse, men parterne kan også aftale andre misligholdelsesbeføjelser, idet der inden for erhvervsforhold i vidt omfang er aftalefrihed. Det er dog ikke kun fantasien, der sætter grænsen for hvilke misligholdelsesbeføjelser, man kan aftale, men også aftalelovens § 36 m.v.