Eksekutionsgrundlag

Definition af eksekutionsgrundlag

Eksekutionsgrundlag er en anden betegnelse for det fundament for tvangsfuldbyrdelse, som en tvangsfuldbyrdelse sker på grundlag af, jf. retsplejeloven § 478. Som fundament bruges eksempelvis en dom, et indenretligt forlig eller et gældsbrev med tvangsfuldbyrdelsesklausul.