Tvangsfuldbyrdelsesklausul

Definition af tvangsfuldbyrdelsesklausul

En tvangsfuldbyrdelsesklausul er en bestemmelse, som ofte er inkluderet i et gældsbrev eller i et udenretligt forlig, og som gør, at kreditor kan gå direkte i fogedretten, hvis gælden ikke betales, uden først at skulle have kravet fastslået i en civil sag. Dermed lettes kreditors inddrivelse, såfremt debitor er i mora. Tvangsfuldbyrdelsesklausuler i udenretlige skriftlige forlig er omtalt i retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 4, mens tvangsfuldbyrdelsesklausuler i gældsbreve er omtalt i retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5. Også aftaler mellem forældre om barnets bopæl eller samvær kan indeholde en tvangsfuldbyrdelsesklausul. Disse er omtalt i retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3. Tvangsfuldbyrdelsesklausuler kaldes også eksigibilitetsklausuler.