Mora

Definition af mora

At være i mora vil sige at være forsinket med noget. Når en leverandør er i mora, er han forsinket med leveringen. Begrebet ses også anvendt, når leverandøren har leveret for lidt. Når en debitor er i mora, er debitor forsinket med betalingen. Se også fordringshavermora og morarente.