Morarente

Definition af morarente

Morarente er renter, som en debitor betaler af forfaldne krav, som ikke er betalt. Det kan være en låntager, som ikke har betalt renter eller afdrag rettidigt. Det kan også være en køber, som ikke har betalt købesummen rettidigt. Hvis andet ikke er aftalt, følger morarenten af rentelovens § 5, stk. 1, hvorefter den svarer til Nationalbankens referencerente med et tillæg af 8 procentpoint. Morarente kaldes undertiden også forhalingsrente.