Renteloven § 5

Denne konsoliderede version af renteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling

Lov nr. 638 af 21. december 1977,
jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014

§ 5

Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.

Stk. 2 Justitsministeren kan hvert andet år efter forhandling med Danmarks Nationalbank og Økonomi- og Erhvervsministeriet ændre renten, dog således at det i stk. 1 nævnte tillæg ikke kan fastsættes til mindre end 8 pct.

Stk. 3 Hvor særlige forhold begrunder det, kan retten bestemme, at der skal betales en højere eller lavere rente. Ved fordringer i henhold til aftaler som nævnt i § 1, stk. 4, kan retten dog alene bestemme, at der skal betales en højere rente.

Eksterne henvisninger

Landbrugsstøtteloven § 20, stk. 1 Offererstatningsloven § 6c, stk. 1 Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Erhvervsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 14, stk. 4 Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram § 13, stk. 3 Arbejdsskadesikringsloven § 55, stk. 3 Bekendtgørelse om indbetaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse § 4, stk. 4 LG-loven § 9, stk. 8 Ejendomsvurderingsloven § 75, stk. 4 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse § 6, stk. 4 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 46, stk. 2 Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 13, stk. 1 Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 19, stk. 3 Luftfartsloven § 148, stk. 6 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 76, stk. 3 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 85c, stk. 20 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 86, stk. 3 Erstatningsansvarsloven § 16, stk. 2 Barselsudligningsloven § 10, stk. 4 Ferieloven § 35, stk. 3 Fiskeriloven § 115, stk. 1 Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede § 11, stk. 2 Lov om frø, kartofler og planter § 1, stk. 7 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven § 7, stk. 4 Lov om foderstoffer § 4a, stk. 1 Sygedagpengeloven § 66, stk. 11 Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer § 4, stk. 3 ATP-loven § 17, stk. 3 Godtgørelsesloven § 13, stk. 18 Barselsloven § 45, stk. 11 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser § 9, stk. 4 Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 14, stk. 4 EUDP-loven § 14, stk. 3 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud § 4, stk. 3 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 21, stk. 2 Forsikringsaftaleloven § 24, stk. 2 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 21f, stk. 2 Bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser § 14, stk. 1 Bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser § 15, stk. 1 Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Miljø- og Fødevareministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 14, stk. 4 Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område § 12, stk. 1 Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. § 10, stk. 5 Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. § 14, stk. 3 Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. § 19, stk. 3 Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Social- og Indenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 14, stk. 4 Udstykningsloven § 47, stk. 2 Sundhedsklageloven § 24c, stk. 1 Udstykningsafgiftsloven § 4, stk. 1 Lov om Den Danske Klimaskovfond § 17, stk. 2 Aktivloven § 80a, stk. 11 Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af fleksydelse § 4, stk. 4 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren § 53, stk. 2