Referencerente

Definition af referencerente

I danske kontrakter og i dansk lovgivning benyttes betegnelsen referencerente ofte om Nationalbankens udlånsrente, jf. renteloven § 5, stk. 1. Se eksempelvis om morarenter. En referencerente kan dog være en hvilken som helst dansk eller udenlandsk rente, som offentliggjort af en offentlig myndighed eller en af parterne uafhængig privat organisation. Referencerenter, evt. med tillæg af et på forhånd aftalt procentpoint, bruges ofte til at bestemme renten i gældsforhold som f.eks. gældsbreve, obligationer, eller pantebreve.