Eksigibilitetsklausul

Definition af eksigibilitetsklausul

En eksigibilitetsklausul er det samme som en tvangsfuldbyrdelsesklausul, altså en bestemmelse, som ofte er indeholdt i et gældsbrev eller i et udenretligt forlig, og som gør, at kreditor kan gå direkte i fogedretten, hvis gælden ikke betales, uden først at skulle have kravet fastslået i en civil sag. Dette letter kreditors inddrivelse, såfremt debitor er i mora. Eksigibilitetsklausuler i udenretlige, skriftlige forlig er omtalt i retsplejeloven § 478, stk. 1, nr. 4, mens eksigibilitetsklausuler i gældsbreve er omtalt i retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5. Også aftaler mellem forældre om barnets bopæl eller samvær kan indeholde en eksigibilitetsklausul. Disse er omtalt i retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3.