Indenretligt forlig

Definition af indenretligt forlig

Et indenretligt forlig betegner et forlig, der indgås mellem parter i en retssag, og som indføres i retsbogen. Et indenretligt forlig kan modsat et udenretligt forlig danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse, selvom det ikke indeholder en tvangsfuldbyrdelsesklausul, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 2.