A conto

Definition af a conto

Når der betales 'a conto', betales der foreløbigt (og typisk delvist). Betegnelsen 'a conto' anvendes, hvor det samlede beløb, der skal betales, ikke kendes.

Sammensætninger:
Acontobetaling, Acontobidrag, AcontosalærAcontotilskudAcontoudlodning