Acontotilskud

Definition af acontotilskud

Størrelsen af offentlige myndigheders tilskud kan afhænge af forskellige faktorer, som f.eks. tilskudsmodtagers faktiske udgifter. Derfor kan der være behov for, at tilskud udbetales a conto.

Se eksempelvis skovlovens § 29, stk. 3, eller arbejdsmiljølovens § 68 a, stk. 6, om muligheden for at modtage tilskud a conto.