Acontoudlodning

Definition af acontoudlodning

En acontoudlodning er en udlodning af aktiver fra et bo før boet er afsluttet.

Behovet for at udlodde a conto kan opstå i boer, hvor der er tilstrækkeligt med aktiver til at foretage udlodning, men hvor boet endnu ikke kan lukkes, f.eks. fordi der verserer retssag om småbeløb eller et aktiv, som boet forsøger at sælge, f.eks. fast ejendom, ikke er solgt endnu.

Se eksempelvis dødsboskiftelovens § 64.