Acontobetaling

Definition af acontobetaling

En acontobetaling er en foreløbig betaling. Typisk bruges acontobetalinger i løbende kontraktforhold, hvor kunden afregnes i forhold til forbrug, og hvor forbruget endnu ikke er kendt og ikke er konstant. I Danmark anvendes acontobetalinger i vidt omfang af forsyningsselskaber (el, vand, varme).

Acontobetalinger kan udlignes på forskellig vis. En almindelig brugt udligningsmetode er, når en kontraktperiode er ovre, at nedsætte eller øge fremtidige acontobetalingerne, alt efter om betalingerne i den forgangne periode var for høje eller for lave i forhold til det faktiske forbrug.

En anden metode til udligning er at give kunden penge tilbage, hvis kunden har betalt for meget, og omvendt sende kunden en efterregning, såfremt kunden har betalt for lidt.