Bøger, som nævner Bidragsopkrævningsloven § 2

Lærebog i Familieret (4. udg.)
Forfattere: Caroline Adolphsen
Udgivelsesdato: 08. jun 2022
DJØF Forlag

Bemærk, at § 2 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 2, om det har en betydning.

Opkrævning og inddrivelse af børnebidrag

- Side 113 -

...muligheder for at opkræve bidraget, overdrages fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden efter inddrivelsesloven, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure er gennemført forgæves. Kravene kan foruden via Udbetaling Danmark inddrives direkte via fogedretten, idet de er eksigible efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 1.

Læs på Jurabibliotek