Bidragsopkrævningsloven § 2

Denne konsoliderede version af bidragsopkrævningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om opkrævning af underholdsbidrag

Lov nr. 150 af 24. april 1963,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1092 af 15. august 2023

§ 2

Udbetaling Danmark opkræver krav på underholdsbidrag, jf. § 1, i følgende situationer:

Stk. 2 Restanceinddrivelsesmyndigheden opkræver krav på underholdsbidrag, når bidraget er omfattet af § 1, stk. 2, uden at være omfattet af stk. 1, nr. 2.

Stk. 3 Afgørelse om indsigelser mod eksistensen af krav på underholdsbidrag, der er omfattet af stk. 1, nr. 2, eller stk. 2, træffes efter § 23 a, stk. 3.