14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 19 (overdragelse m.v. af værdipapirer m.v.)
Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 19 omfatter de i bekendtgørelsens § 35 nævnte obligationer, herunder konvertible obligationer, udbyttekuponer, aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C, og investeringsbeviser m.v.

•••

Stk. 2 Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 19 omfatter endvidere indgåelse af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter som nævnt i kursgevinstlovens § 29, når en af aftaleparterne er en fysisk person, samt fordringer, der efter kursgevinstlovens § 29, stk. 3, omfattes af kursgevinstlovens kapitel 6 og 7. Der skal dog ikke indberettes om kurssikringskontrakter som nævnt i kursgevinstlovens § 30, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside