14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om separation og skilsmisse § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 990 af 26. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Når der efter § 38 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning skal foretages vilkårsforhandling, indkaldes ægtefællerne til at møde personligt og samtidigt til vilkårsforhandlingen. En ægtefælle har dog ikke pligt til at deltage i vilkårsforhandling sammen med den anden ægtefælle, hvis den anden ægtefælle har udsat ægtefællen eller ægtefællens barn for voldelig adfærd, eller der er mistanke herom.

•••

Stk. 2 Er en ægtefælle på grund af langvarig sygdom forhindret i at møde til vilkårsforhandling, og er dette dokumenteret ved lægeerklæring, kan ægtefællen i stedet møde ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7. Fuldmagten skal være skriftlig.

•••

Stk. 3 Familieretshuset kan bestemme, at vilkårsforhandlingen skal foretages særskilt med hver ægtefælle, hvis helt særlige omstændigheder taler for det, eventuelt forskellige steder.

•••

Stk. 4 Udebliver en af ægtefællerne fra mødet efter stk. 1, indkaldes de til et nyt møde. Dette gælder dog ikke, hvis Familieretshuset kan konstatere, at anmodningen er bortfaldet, eller at det ikke længere må anses for formålstjeneligt at afholde vilkårsforhandling.  1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på et nyt møde efter 1. pkt.

•••

Stk. 5 Udebliver begge ægtefæller uden afbud fra mødet efter stk. 1, anses anmodningen om separation eller skilsmisse for bortfaldet.

•••

Stk. 6 Stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse på et nyt møde efter stk. 4, 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside